Hos oss lages annonsene av VårtOslo Brand Studio, som består av et proft team med lang erfaring innen markedsføring. Det gjelder både bannere og content (også kjent som innholdsmarkedsføring). Fra ideplan til ferdig kampanjekonsept skaper vi, i samråd med våre oppdragsgivere, engasjerende innhold tilpasset kommunikasjonsbehovet.

1. Workshop

a) VårtOslo Brand Studio arrangerer et redaksjonsmøte med oppdragsgiver for gjennomgang av kampanjen, hvor ideer, vinkling, og publiseringsplan drøftes.

b) VårtOslo Brand Studio utformer et kampanjedokument som definerer en detaljert ramme for kampanjen der hver enkelt innholdsproduksjon beskrives – samt publiseringsplan. Kampanjedokument sendes til oppdragsgiver for godkjenning før kampanjens oppstart.

2. Innholdsproduksjon

VOX igangsetter innholdsproduksjon.

3. Godkjenning av innhold fra oppdragsgiver

VårtOslo Brand Studio sender inn produsert innhold til oppdragsgiver for godkjenning samt tilbakemeldinger om eventuelle ønskede korrigeringer.

4. Publisering

a) Etter godkjenning publiseres innholdet på VårtOslo.no, Facebook og i nyhetsbrev etter en definert publiseringsplan.

b) Trafikkovervåking av publiserte innholdssaker igangsettes for videre trafikkrapportering ved endt kampanjeperiode.

5. Rapportering og evaluering

VårtOslo Brand Studio innsender rapport for den aktuelle kampanjen og avholder et evalueringsmøte med oppdragsgiveren om kampanjen og samarbeidet, og setter eventuelle nye målsettinger.